top of page

Europe's Largest Former Royal United Leather Factory transform to KVL Luxury Hotel Project

ACE11 BV proud to announce that we have been appointed as the fit-out contractor for transforming the former Europe’s largest Royal United Leather factory to KVL Leerfabriek Luxury Hotel Project in Oisterwijk/ The Netherlands.De voormalige leerfabriek Koninklijke Verenigde Leder, KVL, in Oisterwijk zal een nieuwe bestemming krijgen als hotel en evenementenhal. De provincie Brabant gaat vier gebouwen van het complex verkopen aan ontwikkelaar en investeerder Polimeks. Het gaat om het hoofdgebouw, het U-gebouw, het Ketelhuis en de brandweergarage. Met de verkoop is een bedrag gemoeid van ruim 14 miljoen euro.

In het U-gebouw komen een hotel met appartementen, expositieruimtes, een winkel en faciliteiten voor onderwijs, sport en wellness. Ook komt er een ondergrondse parkeergarage.Van leerfabriek naar verzamelplaats


Het KVL-complex was ooit een van de grootste leerfabrieken van Europa. Gedeputeerde Henri Swinkels: “Het erfgoedbeleid van de provincie gaat uit van de verhalende en verbindende kracht van erfgoed. Door iconen te restaureren en herbestemmen, willen we de verhalen van Brabant levend houden voor volgende generaties. Bij grote erfgoedcomplexen doen we dat met het programma De Erfgoedfabriek.”

De provincie is sinds 2013 eigenaar van het deels monumentale complex en heeft het voor een deel opgeknapt en ontwikkeld tot verzamelplaats voor zestig bedrijven. Door het aantrekken van de economie werd het vorig jaar voor de provincie aantrekkelijk om het complex in de verkoop te zetten.Ref:


20 views0 comments
bottom of page